Denní režim

Vnitřní denní režim MŠ:

06:30 – 08:30    Příchod dětí, předání dětí pedagogickým pracovníkům do třídy, volně spontánní zájmové aktivity
     08:30Uzamčení školy 
08:30 – 09:00Osobní hygiena, dopolední svačinka
09:00 – 09:30Aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost
09:30 – 10:00 Pohybové aktivity
10:00 – 11:30Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku popř. náhradní činnost
11:30 – 12:00Oběd
12:00 – 12:15Vyzvedávání po obědě
12:15 – 12:30 Vyzvedávání jídlonosičů
12:30 – 14:30Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby
14:30 – 15:00Osobní hygiena, odpolední svačina
15:00 – 16:00Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zeměřené na hry a zájmové činnosti
     16:00Uzavření provozu MŠ