Školní poradenské pracoviště

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2019/20

Výchovná komise

  • Na ZŠ a MŠ Sudice pracuje výchovná komise.
  • Výchovná komise je poradní orgán ředitelky školy.
  • Tvoří ji ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, výchovný poradce, třídní učitel dané třídy.
  • Členové výchovné komise se sejdou v případě závažnějšího problému, který již byl v minulosti řešen a nedošlo k nápravě.
  • Výchovná komise projednává závažná provinění vůči školnímu řádu ze strany žáků.
  • Za přípravu jednání výchovné komise odpovídá výchovný poradce, který také jednání výchovné komise řídí a pořizuje z ní zápis, který všichni zúčastnění podepisují.
  • V případě potřeby může škola přizvat na jednání výchovné komise
    např. rodiče, pracovníky sociálního odboru apod.
  • Výchovná komise může být také posledním pokusem školy řešit prohřešky žáků, než se škola obrátí na další orgány – např. odbor sociálních věcí…